Arena Spartacus

I vores Arena Spartacus projekt opsætter vi fodboldaktiviteter i udvalgte områder. Målgruppen er alle børn og unge i aldersgruppen 7-18 år, som er interesserede i at mødes omkring fodbolden. Der etableres hold, der sikrer, at aldersspredningen ikke bliver for stor.

Leg på gaden har i årtier været en central del af socialiseringen af børn og unge, der etablerer netværk og venskaber og har noget at mødes om. I fællesskabet bliver troen på egne kompetencer styrket, i fællesskabet er der flere til at tage hånd om de, der har behov.

Med Arena Spartacus styrker vi denne proces og giver endnu flere gode oplevelser med fodbold som omdrejningspunkt. Arena Spartacus er en aktivitet, de unge kan se frem til uge efter uge. Det er en proces, der styrker den enkelte deltager på en lang række områder samt en proces der skal være en blivende fodboldaktivitet i lokalområdet.

Hvor

I kommunerne er der etableret samarbejde med skoler, idrætsforeninger, klubber og andre potentielle lokale aktører, der har indgående kendskab til lokalområdets børn og unge. Disse er centrale aktører, når det handler om at skabe relationer mellem de unge og sikre et forløb, der bliver til gavn for den enkelte

Mål

  • Det er et mål for Arena Spartacus at bygge bro mellem de unge og den lokale idrætsforening
  • Det er et mål for Arena Spartacus, at deltagerne kan fastholdes og har lyst til at vende tilbage uge efter uge
  • Det er et mål, at Arena Spartacus bliver et naturligt samlingspunkt i lokalområderne. Ikke bare for de der aktive med bolden, men også for nysgerrige, der kigger på
  • Det er et mål, at forældre anerkender Arena Spartacus og bakker børnene op i, at det er en god idé at være med
  • Det er et mål, at marginaliserede grupper deltager i Arena Spartacus og dermed styrker deres sociale netværk

Giv Racismen Det Røde Kort

Giv Racismen Det Røde Kort er for mangfoldighed og positiv integration. Initiativet lever to steder – både på landets fodboldstadions såvel som på landets skoler. Begge steder er det med de professionelle fodboldspillere som rollemodeller.

Arena Spartacus

Arena Spartacus er et tilbud om gratis fodboldtræning til børn og unge i udsatte boligområder over hele landet. Børn og unge får et fast holdepunkt i hverdagen med fodboldens profiler som positive forbilleder.

ASYLBOLD

Asylbold er et samarbejde mellem Player Social Responsibility og Røde Kors. Projektet er støttet af NordeaFonden.

Spartans FB

Spartans FB tilbyder deltagere i Arena Spartacus en alternativ træneruddannelse. Med fodbolden som omdrejningspunkt lærer træneraspiranterne færdigheder, som styrker deres fodboldfaglige og sociale kunnen.