Spartans

Spartans er vores projekt, der giver unge en træneruddannelse med mening. Vi udstyrer dem med kompetencer og værktøjer til at kunne igangsætte og stå for fodboldrelaterede aktiviteter både på gadeplan og foreningsplan. Vi stræber efter at give de unge træneraspiranter modet og lysten til at videreudvikle og uddanne sig indenfor trænerdelen og samtidig blive rollemodeller for de lokale børn og unge og hermed inspirere andre.

Ideen med Spartans er at vise de unge, at de gennem forløbet kan styrke sig selv og deres selvværd. Vi sammensætter et uddannelsesforløb, der udvikler sociale, idrætslige, personlige og kropslige kompetencer. Dette kan være med til at give de unge modet, lysten og færdigheder til at indgå i en forening, enten som aktiv idrætsudøver eller som træner.

Undervisning

Undervisningen varetages af fodboldinstruktører med indblik i pædagogik. Der er også være gæstebesøg af vores professionelle fodboldspillere.

Uddannelsen er bygget op ud fra en række moduler, der har både teoretisk og praktisk indhold. Netop blandingen af teori og praksis er essentiel for de unges udvikling, da de tilegner sig erfaringer, når de anvender teori i praksis. Erfaringer, der kan være med til at styrke dem som kommende trænere, men også i andre kontekster i deres hverdag.

Et helt centralt og gennemgående element for uddannelsesforløbet er det pædagogiske aspekt. Et er at klæde de unge på til at agere som trænere i form af redskaber og handlekompetencer, men det er mindst lige så vigtigt, at de unge er i stand til og har fokus på at være breddetrænere, hvor de kan rumme, lære og motivere en bred skare af børn og unge, der gerne vil spille fodbold.

Deltagerne

Deltagerne i projektet er unge i alderen 15-20 - år, oftest fra udsatte miljøer. Et helt grundlæggende krav for at deltage på Spartans træneruddannelsen er, at man er dedikeret til at møde op hver gang - ca. en gang om ugen. Opbakning hjemmefra er vigtig og motivation og lyst skal være et styrende element. Man skal have interesse for fodbold og viljen til efterfølgende at ville bruge sin uddannelse.

Målsætninger

Intentionen med uddannelsen er, at den skal forberede den enkelte Spartaner til at:

  • Udvikle redskaber til at kunne begå sig bedre i skole, job og fritidsliv.
  • Gå forrest i lokalmiljøet som rollemodel for andre.
  • Kunne kompetenceudvikle og skabe nye positive netværk.
  • Igangsætte og inspirere til fodbold.
  • Kunne opbygge træningsmoduller i fodbold.
  • Have kendskab til børns fysiske og psykiske udvikling.
  • Gennem udøvelse af tekniske detaljer opnå kompetence til at instruere spillere.
  • Undervise i fysiske krav til fodboldspillet.
  • Styrke fairplay.
  • Deltage i PSR aktiviteter efterfølgende, således at de også på dette punkt bliver forbilleder i lokalsamfundet.

Giv Racismen Det Røde Kort

Giv Racismen Det Røde Kort er for mangfoldighed og positiv integration. Initiativet lever to steder – både på landets fodboldstadions såvel som på landets skoler. Begge steder er det med de professionelle fodboldspillere som rollemodeller.

Arena Spartacus

Arena Spartacus er et tilbud om gratis fodboldtræning til børn og unge i udsatte boligområder over hele landet. Børn og unge får et fast holdepunkt i hverdagen med fodboldens profiler som positive forbilleder.

ASYLBOLD

Asylbold er et samarbejde mellem Player Social Responsibility og Røde Kors. Projektet er støttet af NordeaFonden.

Spartans FB

Spartans FB tilbyder deltagere i Arena Spartacus en alternativ træneruddannelse. Med fodbolden som omdrejningspunkt lærer træneraspiranterne færdigheder, som styrker deres fodboldfaglige og sociale kunnen.